Pazar, 26 Mart 2017

SERT KAPAK TASLAMA MAKİNALARI

Xinwei QFM-460C Serisi
Xinwei QFM-600B Serisi

 

Xinwei BSJ-450 Serisi

 

 

Xinwei BSK-450A & 550A Serisi

 

Xinwei QNB-460 Serisi